Határtalanul 2016

„A Határtalanul program keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával

osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.”

 Iskolánknak a 2015-16-os tanévben sikerült bekerülni a programba. 523 000 forintos támogatást nyertünk a 4 napos romániai utazásra, melyen 15
hetedikes tanulónk vehet részt 2016. április 18-tól április 21-ig.

Betűméret növelése/csökkentése
Contrast