EFOP Pályázat

EFOP-1.3.9-17-2017-00025 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét az Emberi Erőforrások

minisztériuma vezetője

29.999.995 Ft

ö s s z e g ű    t á m o g a t á s r a    é r d e m e s n e k    í t é l t e,    a z   a l á b b i a k   s z e r i n t :

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00025 azonosító számmal nyilvántartott támogatási kérelem támogatásra kerül.

A Markazi Várvölgye Általános Iskola vezetésével megvalósuló közösségszervező tevékenységeken keresztül, a tanulók mellett a település egész közösségének támogatást nyújt az egészéleten át tartó tanulásban való részvételhez, az informális és nem formális tanulási alkalmakon keresztül, hozzájárul a tanulói sikeresség, a munkaerő-piaci kompetenciák megszerzéséhez, elmélyítéséhez.

Betűméret növelése/csökkentése
Contrast